Lomar Arkitekter AB är ett prisbelönt arkitektkontor med bred kompetens, grundat av Pontus Lomar 1994.

Vår kompetens
Vi är ett kontor med bred kunskap och stor erfarenhet inom konceptutveckling, företagsstrategi, design och projektering.

Vår affärsidé
Att skapa värde för våra kunder. Vi anser att flexibilitet och lyhördhet är nyckeln till ett lyckat samarbete. För att alltid kunna erbjuda våra kunder bästa tänkbara service och resultat är vi ständigt på jakt efter nya inspirationskällor. Vårt kvitto på att vi lyckas är nöjda kunder som återkommer till oss.

Våra uppdrag
Projekten som vi har bedrivit omfattar nybyggnad och ombyggnad av kontor, industribyggnader, bostäder, restauranger, stadsbyggnad, inredning och möbelformgivning. Lomar Arkitekter arbetar både med privata och kommersiella uppdrag i Sverige, men också i internationella uppdrag, bl.a. i Finland, Norge, Danmark, Frankrike, Spanien, USA, Italien, Dubai och Abu Dhabi.

Vårt förhållningssätt
Vi anser att god arkitektur skapas av en genomgripande analys där varje uppdrags unika förutsättningar beaktas och blir vägledande. Vi utvecklar projekten med utgångspunkt i uppdragsgivarens behov, program och ekonomi. Beställarens och brukarens krav och förväntningar är styrande för uppdragen. Vi hjälper våra kunder att stärka sina varumärken genom att skapa innovativa miljöer. Varje projekt är unikt och målet är alltid att kundens egna visioner ska leda till funktionella och vackra byggnader och inredningar.
  Lomar Arkitekter siktar på att alltid använda så miljövänliga material och framtagningsprocesser som möjligt. Därför är vi stolta över att vi deltagit i flera uppmärksammade projekt där hög kvalité och miljö varit i fokus.

Vårt kontor
Våra verksamheten innefattar arkitekter, inredningsarkitekter, möbelformgivare, byggnadsingenjörer, och en landskapsarkitekt.