TEKNISKA MUSEET ENTRÉ

Projekt för ombyggnad av gradäng på Tekniska Muséet, Djurgården, Stockholm.

Beställare: Tekniska Museet
Ansvarig arkitekt: Pontus Lomar
Handläggare: Kjell Ivarsson
Foto: Anna Gerdén
År: 2019

https://www.tekniskamuseet.se/