GDPR

Den 25 maj börjar Dataskyddsförordningen, GDPR, gälla inom hela EU.
Lagen GDPR, EUs dataförordning, gäller hur vi och andra företag får
lov att hantera dina personuppgifter. Vi på Lomar Arkitekter vill försäkra
dig om att vi hanterar dina personuppgifter enligt de nya direktiven.

Om du är, har varit eller visat intresse att bli kund eller leverantör hos
oss på Lomar Arkitekter så är det troligt att vi samlat in viss information
om dig. Kontaktuppgifterna vi lagrar är för att skicka härliga inbjudningar
till exklusiva event och personliga hälsningar. Personuppgiftspolicyn
tillämpbar sig på anställda, leverantörer, kunder, hyresgäster, besökare och gäster.

Självklart värnar vi alltid om din integritet. Vi samlar aldrig in mer uppgifter
än vi behöver. Vi överlåter eller säljer aldrig dina personuppgifter till
en tredje part. Undantag kan Lomar Arkitekter i vissa fall också dela
med sig av uppgifter till andra mottagare, främst myndigheter på
grund av lagkrav eller i samband med rättsliga processer.

Vi samlar in data är när du kontaktar oss via vår webbplats, via mail,
telefon, brev eller vid fysiska möten och när du interagerar med oss i
sociala medier. Oftast är det nödvändigt för att fullgöra avtal eller men
det kan även ske efter samtycke, om det krävs för att tillvarata rättsliga
anspråk eller på grund av lagkrav.

Lomar Arkitekter kan också behandla personuppgifter om det finns ett
berättigat intresse. Olika typer av information som vi kan lagra om dig,
observera att detta nästan uteslutande är information som du själv ger till oss,
och att vi inte alltid samlar in alla typer av data.

Person- & kontaktinformation som Namn, e-postadress, telefonnummer,
titel, arbetsplats. Betalningsinformation så som organisationsnummer,
referensperson, fakturaadress, faktureringsinformation.

Vi sparar dina data så länge som det krävs för att uppnå det syfte för vilken
informationen samlades in. När det gäller information avsedd för
redovisningskrav sparas informationen så länge det krävs enligt lagstadgade
lagringstider. Lomar Arkitekters mål är att samtliga uppgifter behandlas
inom EU/EES-området.

Vissa leverantörer kan dock komma att behandla personuppgifter utanför
EU/EES-området. I sådana fall säkerställer vi alltid att uppgifterna är
skyddade och att det finns skyddsåtgärder på plats, genom avtal som
kräver ställer samma krav som reglerna inom EU.

Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller
olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig
åtkomst. Det gör vi med både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Enligt lagen om dataskydd har du rätt till kontroll över dina egna
informationsuppgifter och information om hur vi behandlar dessa uppgifter.
Du kan höra av dig till oss om du vill utöva någon av dina rättigheter. Det kan
till exempel vara att rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller helt ta
bort dina uppgifter, i det fall dina uppgifter krävs på grund av avtal eller
lagstiftning kan vi inte radera alla uppgifter.

Lomar Arkitekter kan komma att ändra sin dataskyddspolicy. I det fall detta
sker kommer vi att upplysa om detta via digitala utskick samt på vår webbplats
www.lomar.se. Har du fler frågor gällande vår hantering av data och vår dataskyddspolicy
är du självklart välkommen att höra av dig till oss. Vi tackar dig redan nu för
ditt förtroende för Lomar arkitekter. För att läsa mer om lagen, vänligen besök GDPR.

Lomar Arkitekter
Tel: +46 (0)8 441 77 70
E-post: info@lomar.se