ASTRAZENECA%2027874-E97874-B9 7874-E1 7874-G6 7874-H9 7874-J8
ASTRA ZENECA B230 | NY KONTORSBYGGNAD OCH INREDNING FÖR ASTRA ZENECA, SÖDERTÄLJE
Beställare: Astra Zeneca
Ansvarig arkitekt: Pontus Lomar
Handläggare: Thomas Vogt
Medverkande Arkitekt: Yvonne Fung, Andreas Hadmyr
Handläggare Inredning: Jenny Andersson
Medverkande Inredningsarkitekt: Danielle Kebbon
År: 2008
Foto: Åke E:son Lindman Studio