7677-A87677-E67677-B4 7677-C3 7677-E1
NÄRINGSLIVETS HUS | HYRESGÄST ANPASSNING OCH INREDNING AV OFFENTLIGA YTOR I NÄRINGSLIVETS HUS, STOCKHOLM
Beställare: Näringslivets hus
Ansvarig Arkitekt: Pontus Lomar
Handläggare: Jenny Andersson
År: 2008
Foto: Åke E:son Lindman