TenjinVisual.Imola.Vistaberg.vy5TenjinVisual.Imola.Vistaberg.vy4TenjinVisual.Imola.Vistaberg.vy1 TenjinVisual.Imola.Vistaberg.vy2 TenjinVisual.Imola.Vistaberg.vy3 TenjinVisual.Imola.Vistaberg.vy6 TenjinVisual.Imola.Vistaberg.vy7

VISTABERG | 23 RADHUS OCH 20 VILLOR I VISTABERG/HUDDINGE

Beställare: Imola Förvaltning AB
Uppdragsansvarig: Klas Åkerman
Handläggare: Klas Åkerman
Medverkande Arkitekt: André Kullmar
Pågående