Hagaholmsvägen, vinnande förslag

Vårt förslag för markanvisningstävling Hagaholmsvägen, Hällbybrunn, Eskilstuna kommun vann!
Enligt Jury’s bedömning: “Triptyk ger ett nutida arkitektoniskt uttryck som väl utfört kan ge Hällbybrunn nya attraktiva bostäder. De tre stadsvillornas materialval är vågat och konsekvent vilket kräver sin omsorg vid utförande för att inte tappa kvalitet och arkitektonisk verkshöjd. Att använda sig av en byggnadsvolym och ett byggsystem rationaliseras produktionen med möjlighet för god gestaltningen.”

Beställare: Maison Forte
Ansvarig arkitekt: Pontus Lomar
Projekt team: Yalda Bergström, Tina Gladden, Wieland Boers, Lovisa Dahlbo
År: 2018
3D: Adore Adore