ÄLGEN 5

Beställare: CA Entreprenad AB
Ansvarig arkitekt: Pontus Lomar
Handläggare: Klas Åkerman
Projekt team: Yvonne Fung, Wieland Boers
År: pågående