T10-5-rok-gardshusT10-2-rok-gardshusT10-3-rok-gardshus T10-3-rok-gathus_3
LÄGRET 3 | OMBYGGNAD AV RÅVIND TILL LÄGENHETER, STOCKHOLM
Beställare: Kristofer Lundberg Gruppen
Ansvarig arkitekt: Pontus Lomar
Handläggare: Tina Gladden/Scott Danielson
Medverkande Arkitekt: Yvonne Fung