bild-35bild-7bild-1bild-3bild-10-kapadbild-15bild-19bild-23-vridenbild-29bild-34bild-36
VILLA G | PRIVAT VILLA. OMBYGGNAD, INREDNING OCH MÖBELFORMGIVNING
Beställare: privat
Ansvarig arkitekt: Pontus Lomar
Handläggare: Yvonne Fung
År: 2114