drottninghof-006drottninghof-007-redigeradf drottninghof-018-redigerad
DROTTNINGHOF | INREDNING FÖR RESTAURANG DROTTNINGHOF I STOCKHOLM
Beställare: Drottninghof
Ansvarig Arkitekt: Pontus Lomar
Handläggare: Jenny Andersson
År: 2010