Duvel-3870Duvel-3845Duvel-3848 Duvel-3856 Duvel-3858 Duvel-3884
DUVEL CAFÉ | INREDNING FÖR RESTAURANG OCH BAR DUVEL CAFÉ, STOCKHOLM
Beställare: Simon Makdesi, Duvel Café
Ansvarig arkitekt: Pontus Lomar
Handläggare: Kjell Ivarsson, Michaela Hemlin
År: 2010
Foto: August Danielson