7559-C17559-H97559-A9 7559-D9 7559-G9 F12_3-010 F12_3-011 F12_3-012 F12_3-014
FREDSGATAN 12_3 2009 | INREDNING FÖR RESTAURANG OCH BAR FREDSGATAN 12, STOCKHOLM
Beställare: Melker Andersson, Danyel Couet
Ansvarig Arkitekt: Pontus Lomar
Handläggare: Jenny Andersson
År: 2009
Foto: Åke E:son Lindman