Hallonbusken1 Hallonbusken2
HALLONBUSKEN DESIGNKONCEPT FÖR APART HOTELL I STOCKHOLM
Beställare: Privat
Ansvarig arkitekt: Pontus Lomar
Handläggare: Scott Danielson
Inredningskoncept: Danielle Kebbon
Medverkande Arkitekt: Yalda Boozari Bergström
År: 2015