Indochine_8Indochine_7Indochine_1 Indochine_2 Indochine_3 Indochine_6
INDOCHÍNE | INREDNING FÖR RESTAURANG INDOCHÍNE, ARLANDA FLYGPLATS, STOCKHOLM
Beställare: Con Gusto
Uppdragsansvarig: Pontus Lomar
Inredning: Karen Holmgren
Year: 2013
Foto: Pontus Lomar