GLOMA6GLOMB1-justeradGLOMB9 GLOMD1 GLOME1 GLOME9 GLOMG7
RESTAURANT SOLSIDAN | NYBYGGNAD AV RESTAURANT SOLSIDAN I GLOMMEN, FALKENBERG
Beställare: Magnus Lomar
Ansvarig arkitekt: Pontus Lomar
Handläggare: Göran Borell, Tove Siöwall
År: 2008
Foto: Åke E:son Lindman