8567-0128567-0038567-018 8567-024
SPRITMUSEUM | AVSLUTAT PROJEKT FÖR NYA SPRITMUSEUM OCH THE ABSOLUT ART COLLECTION, DJURGÅRDEN, STOCKHOLM
Beställare: Vin & Sprithistoriska Museet
Ansvarig arkitekt: Pontus Lomar
Handläggare: Tina Gladden
Medverkande Arkitekter: Tove Siöwall, Scott Danielson, Yvonne Fung, Jonas Högberg, Gunilla Mark
Inredningsarkitekt: Michaela Hemlin
År: 2012
Foto: Åke E:son Lindman Studio