7362-J67336-B7AZ_B674_f_kvall
ASTRA ZENECA 674 | NY KONTORSBYGGNAD OCH INREDNING FÖR ASTRA ZENECA, SÖDERTÄLJE
Beställare: Astra Zeneca
Ansvarig arkitekt: Pontus Lomar
Handläggare: Thomas Vogt
Inredning: Moulienne Gisecke
År: 2004
Foto: Åke E:son Lindman Studio