6384_G1
6384_A3 6384_B1 6384_L1 6384_R1 6384_S3 6384_T1
NY KONTORSBYGGNAD FÖR EHPT, STOCKHOLM
Ansvarig Arkitekt: Pontus Lomar
Handläggare: Pontus Lomar
År: 1999
Foto: Åke E:son Lindman Studio