6517__G1_6623_A4 6517__P2 6517_B3 6517_I3
KANAL 5 | HYRESGÄSTANPASSNING OCH INREDNING FÖR KANAL 5:S KONTOR, STOCKHOLM
Beställare: kanal 5
Uppdragsansvarig: Pontus Lomar
Handläggare: Anders Borres
År: 2000
Foto: Åke E:son Lindman Studio