kvsi_7168152 153 155 158 kvsi_8
KVARTERET SIKTET 5 | IN- OCH UTVÄNDIG RENOVERING, SAMT OMBYGGNAD AV ETT EXISTERANDE KONTORSHUS FRÅN 1960-TALET, STOCKHOLM
Beställare: SEB
Ansvarig arkitekt: Pontus Lomar
Handläggare: Göran Borell
Medverkande Arkitekter: Yvonne Fung, Johan Holkers, Gunilla Mark, Birgitta Gelhaar, Jon Mjönes, Tove Siöwall, Chi Jian Huang
Foto: Pontus Lomar