MPGB1MPGB8081217-025 081217-039 MPGB2 MPGB3
MANPOWER | HYRESGÄSTANPASSNING OCH INREDNING AV KONTOR I STOCKHOLM
Beställare: Manpower AB
Ansvarig Arkitekt: Pontus Lomar
Handläggare: Jenny Andersson
Medverkande Arkitekt: Tove Siöwall
År: 2008
Foto: Åke E:son Lindman