hogmora.exterior7webhogmora.exterior4webhogmora.exterior1webhogmora.exterior5webhogmora.exterior6web
HÖGMORA | 15 RADHUS, 17 KEDJEHUS OCH 12 VILLOR
Beställare: Imola Förvaltning AB
Uppdragsansvarig: Klas Åkerman
Handläggare: Klas Åkerman
Medverkande Arkitekt: André Kullmar
Pågående