INEDAL 8, KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

Beställare: AG Properties
Ansvarig arkitekt: Pontus Lomar
Handläggare: Tina Gladden/Klas Åkerman
Inredningsarkitekt: Kjell Ivarsson
År: 2016