KOGGEN, NYKÖPING

Beställare: Maison Forte
Ansvarig arkitekt: Pontus Lomar
Handläggare: Tina Gladden
Projekt team: Tina Gladden, Wieland Boers, Lovisa Dahlbo
År: 2017