aerial_final-hemsida-1440aerial_final-hemsida-1440interior_final-hemsida-1440

SÖDRA VÄRTAN, M3 I NORRA DJURSGÅRDSSTADEN

Beställare: CA fastigheter
Projektkategori: Parallellt uppdrag, vinnande forslag
Ansvarig arkitekt: Pontus Lomar
Handläggare: Pär Kristoffersson
Projektteam: Pontus Lomar, Martin Falck, Yalda Boozari Bergström, Klas Åkerman
Inredning: Kjell Ivarsson, Danielle Kebbon
År: 2016 –

Projektet tar sin utgångspunkt i stadsplanens och platsens specifika förutsättningar. De stora park- och vattenrummet bildar en oas i den annars högexploaterade stenstaden. De fyra husvolymerna underrättar sig platsens karaktär och bildar en stadsfront av fyra stående rektanglar med hög variationsrikedom.
Ett genomgående tema för projektet är spelet mellan offentligt och privat. Detta spel går igen såväl i sockelvåningar, lägenhetsutformning som takterrassens fria rörlighet. De publika ytorna förläggs generellt mot parksidan medan de mer privata ytorna placeras mot innergården. Tvärgående siktaxlar skapar kopplingar mellan innergård och park, utan att göra intrång på den tydliga gränsdragningen mellan stad och kvarter.