Morelltradet-1web Morelltradet-2web Morelltradet-3web Morelltradet-4web Morelltradet-5web Morelltradet-6web Morelltradet-7web

MORELLTRÄDET | 15 LÄGENHETER I STOCKHOLM
Ombyggnad av två kontorsvåningar till 15 bostadsrätter på Kungsholmen, Stockholm
Beställare: Imola Förvaltning AB
Uppdragsansvarig: Klas Åkerman
Handläggare: Klas Åkerman
Medverkande Arkitekt: André Kullmar, Martin Falck
Pågående