V-4

MODEHUSET NYA HOVÅS

Kontor, utställning och butiker, Nya Hovås, Göteborg

Beställare: Next Step Group
Ansvarig Arkitekt: Pontus Lomar
Handläggare: Tina Gladden
År: 2014-pågående