VauDeVille_web_2VauDeVille_web_4VauDeVille_web_1 VauDeVille_web_3 VauDeVille_web_6
VAU DE VILLE | OMBYGGNAD OCH INREDNING FÖR BAR OCH RESTAURANG VAU DE VILLE, NORMALMSTORG, STOCKHOLM
Beställare: Vau de Ville
Ansvarig arkitekt: Pontus Lomar
Handläggare: Klas Åkerman
Medverkande Arkitekter: Scott Danielson, Chi Jian Huang, Yalda Boozari Bergström
Inredning: Michaela Hemlin
År: 2012 & 2015
Foto: Gunilla Mark