Yoi_web_5Yoi_web_4Yoi_web_2 Yoi_web_3 Yoi_web_6 Yoi_web_7
YOI | OMBYGGNAD OCH INREDNING FÖR ASIATISKA FASTFOODRESTAURANGEN YOI, SVEAVÄGEN, STOCKHOLM
Beställare: AF Development
Uppdragsansvarig: Pontus Lomar
Inredning: Michaela Hemlin
Handläggare: Yvonne Fung
År: 2012
Foto: Åke E:son Lindman