haningeterrassen-stadsutveckling-sveanor-lomar_2haningeterrassen-stadsutveckling-sveanor-lomar_1

HANINGETERRASSEN | STADSUTVECKLING

Beställare: Sveanor
Uppdragsansvarig: Pontus Lomar
Medverkande Arkitekter: Jon Mjönes, Hanne Sørlie
År: 2011