helenelund-vy_överblick_web1440helenelund-vy_gård_web1440

HELENELUND-SOLLENTUNA | LOMAR RITAR FÖRSLAG TILL NYTT KVARTER

Ansökan om planprogram och markanvisning

Beställare: RSS Nordic Holding
Ansvarig arkitekt: Pontus Lomar
Medverkande Arkitekter: Martin Falck, Yalda Boozari Bergström, André Kullmar, Tina Gladden, Linn Stendahl
År: 2016