kista_flygbild_web1440 kista-vy_boulevard_web1440

LOMAR RITAR FÖRSLAG TILL NYA KVARTER I KISTA

Ansökan om planprogram och markanvisning

Beställare: RSS Nordic Holding
Ansvarig arkitekt: Pontus Lomar
Handläggare: Martin Falck
Medverkande Arkitekter: Yalda Boozari Bergström, André Kullmar
År: 2016