070823_1

TORN HORNSBERG | PROJEKTUTVECKLING PÅ KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

Beställare: Skanska
Ansvarig arkitekt: Pontus Lomar
Handläggare: Severino Alfonso Dunn
År: 2007